Ședința de lucru din 16.02.2021

Astăzi 16 februarie, a avut loc ședința de lucru planificată și convocată de șeful Direcției de învățământ a sectorului Ciocana domnul Valeriu Rotaru cu directorii instituțiilor de educație timpurie din sector.

Păstrând restricțiile impuse de situația pandemică, conducătorii instituțiilor de învățământ au fost repartizați în două grupe, câte 9 persoane în grup. Situația dată le-a permis celor prezenți să fie ascultați și auziți pentru a dezbate problemelor strigente, apărute în ultimele săptămâni. Ședințele a durat mai mult de două ore.

Informațiile prezentate de:

contabilul șef adjunct d.Galina Lupu–  Bugetul 2021, Achizițiile publice 2021, Foaia de Titlu 2021, Cursurile de perfecționare,  etc;
secția alimentație – d. Aurelia Damian – Organizarea și desfășurarea alimentației în instituțiile de educație timpurie. Implementarea Meniului unic model. Lucrul cu agenții economici, prestatori de servicii de asigurare a IET cu produse alimentare calitative,  etc;
grupul de ingineri – d. Natalia Savluc: Reparațiile capitale, curente, avarierile. Reparațiile utilajului. Iluminarea artificială. Defrișarea copacilor, salubrizarea teritoriului, etc;
transparență – d. Ivlev Ana Transparența activității instituțiilor ( rețelile de socializare- pag.WEB a DETS/ WEB a IET, FB Panoul informativ)  Respectarea prevederilor ordinului nr.92 din 08.02.21 a DGETS; Circulara nr.01-18/275 din 01.02.21;
– diverse;
– au prezentat situația la zi în toate IET din sector și în diferite domenii .

Prin fapte concrete demonstrăm o bună conlucrare și activitate productivă a Direcției cu conducătorii instituțiilor de educație timpurie din sector.