Acte pentru înscrierea copilului

-certificat de naştere (Moldovenesc) al copilulu original şi copia

-buletinele părinţilor cu viza de domiciliu conform districtului

-cartela medicală al copilului (specialişti şi fişa cu vaccine)