Cadre didactice

 • Ghid pentru cadrele didactice de la grupele de creșă. Aprobat la Consiliul Național pentru Curriculum . Ordinul Ministerului Educației, Culturii și Cercetării al Republicii Moldova nr. 71 din 05.09.2017.
 • 1001 idei pentru o educație timpurie de calitate. Ghid pentru educatori, 2010.
 • Ghidul cadrelor didactice pentru educația timpurie și preșcolară, 2010.
 • Incluziunea socio-educațională a copiilor cu dizabilități în grădinița de copii, 2014.
 • Organizarea procesului educațional în instituțiile de educație timpurie în anul de studii 2020 – 2021
 • Standardele de Învățare și Dezvoltare a Copilului de la naștere până la 7 ani, 2019.
 • Standardele profesionale naționale pentru cadrele didactice din instituțiile de educație timpurie, 2010. Aprobat la ședința Consiliului Național pentru Curriculum la 23.08.2010.
 • Curriculum-ul pentru  educație  timpurie , Chișinău , 2019.
 • Cadrul de referință  al  educației  timpurii  din  Republica  Moldova, Chișinău,2018
 • Ghid de  implimentare  a  Curriculumului pentru  Educație  Timpurie, a  Standardelor  de  învățare  și  dezvoltare  a  copilului  de  la  naștere  până  la  7  ani, Chișinău,2020
 • Ghid metodologic, Educație Incluzivă Timpurie
 • Curriculum+Metodologie. Educație parentală
 • Мodulul I. Dezvoltarea copilului
 • Modulul II. Sănătatea copilului
 • Modulul III Educația copilului