Descrierea instituţiei

  • Creşa-Grădiniţă  nr.67 ,,Sălcioara” este  deschisă în anul 1958.
  • Instituția estre situată în str. Otovasca  11 ,tel: 022473473
  • e-mail: ciocana.gradi67@gmail.com.
  • Limba de instruire – româna
  • După proiect – 5 grupe, 120 copii
  • Activează  5  grupe, efectivul-  110  copii. Din ele: grupe cresă-1, mici- 1 ,medii-1, mari-1, pregătitoare-1.

Instituţia dispune de teritoriu îngrijit  care  cuprinde  – 5   terenuri de joacă  separate  pentru  fiecare  grupă.

Grădiniţa  este construită din 3 blocuri . În blocuri sunt prezente :

5  săli de grupă, constituite din sală de grupă,un dormitor,un vestiar şi un grup sanitar.Toate grupele sînt dotate şi amenajate conform recomandărilor metodologice dictate de noile politici educaţionale;

Sală de muzică ,dotată cu pian,acordeon, mobilier,1  set de scaune pentru copii şi adulţi;

Un cabinet metodic, dotat cu mobilier ,mijloace tehnice  (calculator,imprimantă ) şi o bibliotecă.

Un cabinet medical,1 izolator,1 bloc sanitar,  dotat cu medicamente şi inventar necesar pentru acordarea primului ajutor medical.

O bucătărie pentru prepararea şi repartizarea bucatelor,dotată cu utilajul necesar.

Copii din instituţie beneficiază de alimentaţie de  4 ori pe zi.

O spălătorie după reparaţie capital ,dotată cu  2 maşini automate de spălat,1 maşină de uscat rufe.


C A R T E A  D E  V I Z I T Ă

a  instituției  de  educație  timpurie  nr.67 „Sălcioara”

Denumirea  instituției :  grădiniță- creșă  nr.67

Adresa   juridică: mun.Chișinău, str.Otovasca 11

Datele  de contact:  telefon- 022 473473 ; cod poștal- MD 2023

e-mail-ciocana.gradi67@gmail.com

Date  generale   despre   fondarea   instituției: IET   nr.67 și-a început  activitatea  în  anul  1958

Capacitatea  instituțională:   120  locuri , 5  grupe

Numărul  de    copii   și   grupe:  

Nr.d/o Grupa  creșă Nr.de  copii Grupa  mică Nr.de  copii Grupa  medie Nr.de  copii Grupa  mare Nr.de copii Grupa  pregătitoare Nr.de copii
1. 1     25     1 25 1  27 1 23 1 27

 Total   grupe – 5             Total  copii: 127

Personal  scriptic-  25  persoane 

Cadre didactice-  11 ,  personal  nedidactic – 14

Limba de instruire- Limba  română.

Program de activitate-  07.00 – 19.00

Conducătorul instituției –  Dicusar  Vera