Descrierea instituţiei

C A R T E A  D E  V I Z I T Ă

a  instituției  de  educație  timpurie  nr.67 „Sălcioara”

Denumirea  instituției :  grădiniță- creșă  nr.67

Adresa   juridică: mun.Chișinău, str.Otovasca 11

Datele  de contact:  telefon- 022 473473 ; cod poștal- MD 2023

e-mail-ciocana.gradi67@gmail.com

Date  generale   despre   fondarea   instituției: IET   nr.67 și-a început  activitatea  în  anul  1958

Capacitatea  instituțională:   120  locuri , 5  grupe

Numărul  de    copii   și   grupe:  

Nr.d/o Grupa  creșă Nr.de  copii Grupa  mică Nr.de  copii Grupa  medie Nr.de  copii Grupa  mare Nr.de copii Grupa  pregătitoare Nr.de copii
1. 1     25     1 25 1  27 1 23 1 27

 Total   grupe – 5             Total  copii: 127

Personal  scriptic-  25  persoane 

Cadre didactice-  11 ,  personal  nedidactic – 14

Limba de instruire- Limba  română.

Program de activitate-  07.00 – 19.00

Conducătorul instituției –  Dicusar  Vera