Locuri vacante

Lista locurilor vacante:

1 spălătoreasă